top of page
LSVT%20BIG_edited.png

CHƯƠNG TRÌNH LỚN ĐIỀU TRỊ BẰNG LỚN CỦA LEE SILVERMAN VOICE

LSVT là một chương trình 4 tuần dựa trên nghiên cứu nhằm cải thiện vận động ở những người bị bệnh Parkinson.


Hãy để tôi giúp bạn di chuyển LỚN!

bottom of page